Objavljen je javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izdelavo natečajne rešitve in projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za most na novi štiripasovni cesti in vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko, na 1. in 2. etapi nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline.

Naročnik: DARS
Rok oddaje: 16.08.2017

Več na:
http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni