Natečaj brv in kolesarska pot Irča vas

  Objavljen je javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: BRV IN KOLESARSKO POT – IRČA VAS. Naročnik: Mestna občina Novo mesto Rok oddaje: 12.06.2017...