Jane's Walk Novo mesto 2017

Vabljeni na urbani sprehod po Novem mestu v nedeljo, 7. maja ob 16,00 uri.

Na sprehodu bodo predstavniki projektantov in občine na kratko predstavili problematiko in rešitve v zvezi s prenovo mestnega jedra, načrtovane na podlagi prvonagrajene natečajne rešitve. Zanimiv bo tudi vpogled v rezultate arheoloških raziskav na tem območju ter druge informacije in vsebine, ki staro mestno jedro vraēajo v uporabo ljudem in kolesarjem ter spodbujajo mestotvorno rabo s trajnostnimi oblikami prometa. Mesta ustavljanja so: kandijsko križišče (trg Novomeške pomladi) – križišče pri Čajarni (južna mestna vrata) – iztek Muzejske ulice na Glavni trg – Glavni trg pri vodnjaku (območje bodoče zaprte peš cone) – območje Kremen na Rozmanovi ulici (Pia in Pino Mlakar) – Rozmanova ulica (spominska ploščad pred knjižnico) – Skabernetova hiša (severna mestna vrata) – parkirišēe Novi trg – bivša občinska uprava (park pred kulturnim domom).

Sprehod bo vodil doc. dr. Tomaž Slak, u.d.i.a.