Objavljen je javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: BRV IN KOLESARSKO POT – IRČA VAS.
Naročnik: Mestna občina Novo mesto
Rok oddaje: 12.06.2017

Več na:
http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni